Kraujo tyrimai

Kraujo tyrimai – tai neatsiejama priemonė ligų diagnostikoje bei gyvūno sveikatos stebėjime. Klinikoje atliekame kraujo morfologinius tyrimus, kurių pagalba galime Daugiau